פקולטות ובתיספר

דיקני הפקולטות וראשי בתי-ספר אחראים לכל פעולות הפקולטות ובתי-ספר.

דיקני הפקולטות נבחרים בידי מועצות ויושבים בראשן.

ראשי בתי-ספר ממונים בידי הנשיא והרקטור ויושבים בראש מועצותיהם.

ראשי חוגים נבחרים בידי מועצות החוגים למשך שלוש שנים. ראש חוג אחראי לכל פעולות החוג.

הפקולטה למדעי הרוח, פרופסור אפרים לב, דיקן ,מר אהרן רפטר, ראש מינהל

החוגים וראשיהם

תולדות ישראל ומקרא – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט, פרופסור אייל בן־אליהו.

ספרות עברית והשוואתית – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט, פרופסור רות עמר

לשון עברית – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט, פרופסור יהודית הנשקה.

מוסיקה – תואר ראשון, תואר שני, פרופסור תייסיר אליאס.

לימודי ישראל- תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט, דוקטור נורית שטובר-זיסו.

ביה״ס למדעי הים – ציוויליזציות ימיות- תואר שני, ודוקטורט, פרופסור רות שחק־גרוס.

ארכיאולוגיה – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט, דוקטור ראובן ישורון.

שפה וספרות ערבית – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט, פרופסור עלי חוסיין.

לימודי המזרח התיכון והאסלאם – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט, פרופסור יובל בן–בסט.

פילוסופיה – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט, פרופסור דניאל סטטמן.

היסטוריה כללית – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט, דוקטור צור שלו.

שפה וספרות אנגלית – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט, דוקטור איילת בן ישי.

תולדות האמנות – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט, דוקטור אמה מעיין-פנר.

אמנות – יצירה – תואר ראשון, תואר שני – מוסמך האוניברסיטה באמנות יצירה (M.F.A), מר אסי משולם.

תיאטרון – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט, פרופסור עתי צטרון.

לימודים רב־תחומיים – תואר ראשון, דוקטור חסן חליליה.

מערך אשכול – תואר ראשון, דוקטור עופר פרצ׳ב.

לימודי אסיה – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט, דוקטור יורם עברון.

אופקים: תוכנית המצטיינים – תואר ראשון, דוקטור אורי אמיתי.

בית־ספר להיסטוריה – תואר שני, ודוקטורט, פרופסור יוסי ציגלר, ראש בית-הספר.

בית ספר לאמנויות – תואר ראשון, תואר שני – מוסמך האוניברסיטה באמנות יצירה (M.F.A), פרופסור פיליפ רנצר, ראש בית-הספר.

תכנית לתרבות הקולנוע – תואר שני, דוקטור איבון קוזלובסקי-גולן.

תכנית ללימודי שואה ע״שׁ ויס–לבנת – תואר שני, פרופסור אריה כוכבי.

תכנית ללימודי נשים ומגדר – תואר שני, דוקטור שרה כהן–שבוט.

תכנית ללימודי תרבות – תואר שני, פרופסור ניצה בן–דב.

הפקולטה למדעי החברה ע״ש שמואל והרטה עמיר פרופסור דפנה קנטי, דיקן, גב׳ אורה ווגשי, ראש מינהל.

בית הספר למדעי הסביבה(בהקמה), החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט, פרופסור שלומית פז.

בית הספר למדעי הפסיכולוגיה , החוג לפסיכולוגיה – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט. פרופסור אירית עקירב, ראש בית הספר והחוג לפסיכולוגיה.

מדעי המחשב -תואר ראשון B.Sc, תואר שני M.Sc, דוקטורט ,פרופסור דניאל קרן, ראש החוג.

סוציולוגיה – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט, פרופסור אסף דר, ראש החוג.

אנתרופולוגיה – תואר שני, ודוקטורט ,דוקטור קרול קדרון, ראש החוג.

בית־הספר למדעי המדינה – תואר ראשון, תואר שני,מוסמך האוניברסיטה במינהל ומדיניות ציבורית (M.P.A.) ודוקטורט, פרופסור דנה ושדי ראש ביה״ס.

כלכלה – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט, פרופסור טוד קפלן, ראש החוג.

סטטיסטיקה – תואר ראשון B.Sc, תואר שני, תואר שני M.Sc ודוקטורט, פרופסור אורי דוידוב, ראש החוג.

תקשורת – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט, פרופסור אורן מאיירס, ראש החוג.

מערכות מידע – בוגר האוניברסיטה במדעים (B.Sc), מוסמך האוניברסיטה במדעים (M.Sc), ודוקטורט, פרופסור איריס ריינהרץ–ברגר.

תכנית בינתחומית להתפתחות הילד – תואר שני ודוקטורט, דוקטור אפרת שר–צנזור, ראש התכנית.

תכנית ללימודי שלום וניהול סכסוכים – תואר שני,דוקטור קרן שרביט, ראש התכנית.

בית הספר לקרימינולוגיה – תואר שני, דוקטור, טלי גל, ראש ביה״ס.

מדעי הקוגניציה (בהקמה) – תואר ראשון B.Sc, דוקטור הדס אוקין–זינגר, ראש בחוג.

בית הספר למינהל עסקים – מוסמך האוניברסיטה במנהל עסקים (M.B.A.), דוקטורט , פרופסור שי צפריר, ראש בית הספר.

בית הספר למדעי הסביבה (בהקמה), החוג לניהול משאבי טבע וסביבה – תואר שני, ודוקטורט, פרופסור אנדריאה גרמנדי.

הפקולטה למדעי הטבע פרופסור אופיר אלון, דיקן, מר נמרוד להב, ראש מינהל.

ביולוגיה  – בוגר האוניברסיטה במדעים (B.Sc), פרופסור הילה טולדאנו.

מדעי הרפואה – בוגר האוניברסיטה במדעים (B.Sc), פרופסור הילה טולדאנו.

מתמטיקה – בוגר האוניברסיטה במדעים (B.Sc), מוסמך האוניברסיטה במדעים (M.Sc), ודוקטורט, פרופסור לאה אפשטיין.

המחלקה להוראת המדעים – מדעים מדוייקים – בוגר האוניברסיטה במדעים (B.Sc), דוקטור אייל אקרמן (קמפוס אורנים).

המחלקה להוראת המדעים –  ביולוגיה – בוגר האוניברסיטה במדעים (B.Sc), דוקטור אלה פיק (קמפוס אורנים).

ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית – מוסמך האוניברסיטה במדעים (M.Sc), ודוקטורט, פרופסור שגיא שניר.

סגול לנוירוביולוגיה  – מוסמך האוניברסיטה במדעים (M.Sc), ודוקטורט, פרופסור רפאל למפרכט.

ביולוגיה של האדם- מוסמך האוניברסיטה במדעים (M.Sc), דוקטור פרופסור הילה טולדאנו.

ביה״ס למדעי הים ע״ש צ׳רני פרופסור אילנה ברמן פרנק, ראש ביה״ס, גב׳ שרון ליפר, ראש מינהל.

ביולוגיה ימית – מוסמך האוניברסיטה במדעים (M.Sc), ודוקטורט,  דוקטור תמר לוטן.

מדעים גיאו–ימיים  ע״ש דוקטור משה שטראוס – מוסמך האוניברסיטה במדעים (M.Sc), ודוקטורט, דוקטור בוורלי גודמן–צ’רנוב.

טכנולוגיות ימיות ע"ש האטר – מוסמך האוניברסיטה במדעים (M.Sc), פרופסור מורל גרופר.

הפקולטה למשפטים – בוגר האוניברסיטה במשפטים (.LL.B), מוסמך האוניברסיטה במשפטים (.LL.M), מ"א ודוקטורט, פרופסור אורן גזל–אייל, דיקן גב׳ מירי בודניוק, ראש מינהל.

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות פרופסור פייסל עזאיזה, דיקן

גב׳ רחלי בליפנטה אפוטה – ראש מינהל.

ביה״ס לעבודה סוציאלית – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט, פרופסור יעל לצר, ראש בית-הספר.

ביה״ס לבריאות הציבור – מוסמך האוניברסיטה בבריאות הציבור (M.P.H.), מוסמך האוניברסיטה בתזונה, בריאות והתנהגות (M.A.N.), מוסמך האוניברסיטה בניהול מערכות בריאות (M.H.A.) ודוקטורט – פרופסור שירה זילבר שגיא ראשת בית–הספר.

שירותי אנוש – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט – פרופסור ריטה מנו ראשת החוג

סיעוד – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט -פרופסור תמר שוחט ראשת החוג

ריפוי בעיסוק, בוגר האוניברסיטה בריפוי בעיסוק(B.A.O.T) , מוסמך האוניברסיטה במדעים (M.Sc), דוקטורט – פרופסור בתיה אנגל יגר ראשת החוג

מדעי הזיקנה-גרונטולוגיה – תואר שני, ודוקטורט – פרופסור יובל פלגי ראש החוג

פיזיותרפיה בוגר האוניברסיטה בפיזיותרפיה (B.P.T.), מוסמך האוניברסיטה בפיזיותרפיה (M.Sc.PT.) – דוקטור גלי דר ראשת החוג

הפרעות בתקשורת – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט – פרופ' יוסי אטיאס ראש החוג

בריאות נפש קהילתית – תואר שני, ודוקטורט – דוקטור טליה גרין ראשת החוג

טיפול באמצעות אמנויות – תואר שני, ודוקטורט – דוקטור לימור גולדנר, ראשת ביה"ס

הפקולטה לחינוך פרופסור רוזה לייקין, דיקן, גב׳ קורינה הרשקוביץ, ראש מינהל

חינוך מיוחד – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט, ותעודת הוראה, פרופסור בת שבע חדד.

חינוך מתמטי – תואר שני, ודוקטורט ותעודת הוראה ,פרופסור לורי רובל

ייעוץ והתפתחות האדם – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט, ותעודת הוראה, פרופסור מירי שרף.

למידה, הוראה והדרכה – תואר ראשון, תואר שני, ודוקטורט, ותעודת הוראה, פרופסור דני בן–צבי.

לקויות למידה – תואר שני, ודוקטורט,דוקטור שלי שאול.

מנהיגות ומדיניות בחינוך – תואר שני, ודוקטורט, פרופסור קלרה סבג.

מרכז חיפה לחקר לימודי גרמניה ואירופה תכנית בלימודי גרמניה ואירופה המודרנית – תואר שני, ודוקטורט פרופסור עלי זלצברגר.