לוח שנת הלימודים תשפ"א 2021/2020

סמסטר א' – סמסטר חורף

תחילת הלימודים: יום ראשון, ל' תשרי, תשפ"א 18.10.20.

חופשת חנוכה: יום ראשון, כ"ז כסלו, תשפ"א, 13.12.20.

חופשת חג המולד: יום שישי, י' טבת, תשפ"א, 25.12.20.

סיום סמסטר א': יום שישי, ט' שבט, תשפ"א, 22.1.21.

בחינות סמסטר א': מועד א': מיום ראשון, י"א שבט, תשפ"א, 24.1.21. עד יום שישי, ל' שבט, תשפ"א,  12.2.21.

מועד ב': מיום ראשון, ב' אדר, תשפ"א, 14.2.21. עד יום חמישי, י"ג אדר, תשפ"א, 25.2.21.

תענית אסתר: יום חמישי, י"ג אדר, תשפ"א, 25.2.21 (יש מבחנים)

חופשת פורים: יום שישי, י"ד אדר, תשפ"א, 26.2.21.

סמסטר ב' – סמסטר אביב

תחילת הלימודים: יום ראשון, ט"ז אדר, תשפ"א, 28.2.21.

יום השלמה (בשל מעוט ימי לימוד בימי חמישי): יום שלישי, י' בניסן, תשפ"א,  23.3.21 

חופשת פסח: מיום רביעי, י"א ניסן, תשפ"א, 24.3.21. עד יום שישי כ' ניסן, תשפ"א, 2.4.21. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ב ניסן, תשפ"א, 4.4.21.

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה: יום רביעי, כ"ה ניסן, תשפ"א, 7.4.21. (הלימודים מסתיימים בשעה 18:00).

עצרת יום הזיכרון לשואה ולגבורה: יום חמישי, כ"ו ניסן, תשפ"א, 8.4.21  (בין השעות 14:00-12:00).

עצרת יום הזיכרון לחללי צה"ל: יום שלישי, א' אייר, תשפ"א,13.4.21 (בין השעות 14:00-12:00) (הלימודים מסתיימים בשעה 18:00).

יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים): יום רביעי, ב' אייר, תשפ"א, 14.4.21.

חופשת יום העצמאות: יום חמישי, ג' אייר, תשפ"א, 15.4.21.

 צום הרמדאן*: מיום שני, ל' ניסן, תשפ"א, 12.4.21, עד יום שלישי, כ"ט אייר, תשפ"א, 11.5.21.

 עיד אל פיטר*: מיום רביעי, א' סיון, תשפ"א, 12.5.21, עד יום חמישי, ב' סיון, תשפ"א, 13.5.21. 

חופשת סיום צום הרמדאן (עיד אל פיטר)*: טרם נקבע.

יום הסטודנט*: טרם נקבע.

חופשת חג השבועות: ימים ראשון-שני, ה'-ו' סיון, תשפ"א,

 16-17.5.21

סיום סמסטר ב': יום שישי, ח' תמוז, תשפ"א, 18.6.21.

בחינות סמסטר ב': מועד א': מיום ראשון, י' תמוז,  תשפ"א, 20.6.21. עד יום שישי, כ"ט תמוז, תשפ"א, 9.7.21.

מועד ב' : מיום ראשון, ב' אב, תשפ"א, 11.7.21. עד יום שישי, י"ד אב, תשפ"א, 23.7.21.

תחילת סמסטר קיץ: יום ראשון, כ"ד תמוז, תשפ"א, 4.7.21.

חופשת ט' באב: יום ראשון, ט' אב, תשפ"א, 18.7.21.

חג הקורבן (איד אל אדחא)*: מיום שני, י' באב, תשפ"א, 19.7.21, עד יום שלישי, י"א אב, תשפ"א, 20.7.21.

חופשת סיום צום חד הקורבן (איד אל אדחא)*: טרם נקבע.

סיום סמסטר קיץ: יום שישי, כ"ו אלול, תשפ"א, 3.9.21.

בחינות סמסטר קיץ: מועד א': מיום ראשון, כ"ח אלול, תשפ"א, 5.9.21. עד יום שישי, כ"ה תשרי, תשפ״ב, 1.10.21.

מועד ב': מיום ראשון, כ"ז תשרי, תשפ״ב, 3.10.21. עד יום שישי, ב' חשון, תשפ״ב, 8.10.21.

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב: 10.10.21

*עדיין לא ידוע מועד מדוייק (יתכנו שינויים)