יחידת האבחון ללומד לקויי הלמידה (יה"ל)

ראש אקדמי: פרופסור תמי קציר

אחראית היחידה: דוקטור מיכל שכטר-לרנר

מזכירת היחידה: גברת מיכל הייט בן נעים

בניין חינוך ומדעים, קומה 2, חדר 206

טלפון: 04-8249022 או פנימי 53022

שעות קבלה: ימים א'-ה' בין השעות 9:00-12:00

דוא"ל: mhait@univ.haifa.ac.il

יחידת האבחון ללומד לקויי הלמידה אחראית למתן מענה בתחומי אבחון והתאמות לימודיות לסטודנטים עם לקויות למידה והפרעות קשב.

תמיכה וסיוע לסטודנטים ניתנים במסגרת דיקנאט הסטודנטים (ראה המדור לנגישות ולקויות למידה).

אבחון

התאמות לימודיות בגין לקויות למידה ניתנות על בסיס אבחון מוכר של לקויות למידה אשר מבוצע על ידי מאבחן מוכר ובאמצעות מערכת תפקודי למידה (מת״ל) שפותחה על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה בהתאם לדרישת המועצה להשכלה גבוהה. התאמות לימודיות בגין הפרעת קשב ניתנות על בסיס שני תנאים: 1) המצאת אבחון מוכר של הפרעת קשב אשר בוצע על ידי מאבחן מוכר כפי שנקבע בחוק (נוירולוג או פסיכיאטר) 2) בחינת השלכות הפרעת הקשב על תפקוד אקדמי. בחינה זו מתבצעת באמצעות מערכת תפקודי למידה )מת"ל)

ניתן לבצע אבחון תפקודי למידה (מת"ל) ביחידת האבחון ללומד לקויי הלמידה (יה"ל) בתיאום מראש. האבחון כרוך בתשלום, שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה והינו אחיד בכלל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ.

לגבי המצאת דוחות אבחון קודמים שבוצעו שלא על ידי יחידת האבחון יה"ל: יתקבלו רק אבחונים שנערכו באמצעות מערכת תפקודי למידה (מת"ל) על ידי מוסדות המורשים לעבוד עם מערכת זו.  אבחוני תפקודי למידה אלה יבדקו על ידי מאבחנת מומחית במטרה:

  1. לבחון את מידת הצורך בהעמקת הבדיקה.
  2. לבחון את ההמלצות בדבר מתן התאמות.
  3. לבחון את היכולת ליישם את ההמלצות להתאמות באוניברסיטת חיפה.
  4.  

אבחון לסטודנטים שאינם עומדים בקריטריונים לאבחון באמצעות מת"ל

יועבר אבחון בסיס, הנערך בשפת האם של הסטודנט, והבודק מספר יכולות: יכולת הקריאה והכתיבה, יכולות הקשב והריכוז וכן את הכישורים האקדמיים. האבחונים נערכים בשפות עברית וערבית.סטודנט ששפת אימו אינה עברית מחוייב לעבור גם אבחון בעברית.

בתום תהליך האבחון, והיה ונמצא כי הסטודנט הינו לקוי למידה הוא יהא זכאי להתאמות לימודיות התקפות לאורך כל שנות לימודיו לתואר.

ייעוץ אישי ותמיכה -ראו המדור לנגישות ולקויות למידה.