הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

https://hw.haifa.ac.il/

דיקן הפקולטה פרופסור פייסל עזאיזה

ראש מינהל הפקולטה גב' רחלי בליפנטה אפוטה:

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות הינה פקולטה ייחודית בארץ המשלבת לימודים בתחום הבריאות עם לימודים מתחום הרווחה. הדבר מאפשר שיתופי פעולה מקצועיים, אינטרדיסיפלינריים במחקר, פיתוח הידע האקדמי והרחבת המחקר בתחומים אלו.

הפקולטה מונה 10 חוגים ובתי ספר, המהווים מסגרת לימודית אקדמית לשורת מקצועות הרווחה והבריאות: בית הספר לבריאות הציבור, החוג לבריאות נפש קהילתית, החוג לגרונטולוגיה-מדעי הזיקנה, החוג להפרעות בתקשורת, בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות, החוג לסיעוד, בית הספר לעבודה סוציאלית, החוג לפיזיותרפיה, החוג לריפוי בעיסוק, והחוג לשירותי אנוש.

בנוסף פועלים בפקולטה: היחידה ללימודי המשך והמרכז הקליני הבין תחומי.

הפקולטה משלבת לימודים תיאורטיים עם לימודים קליניים והתנסות בשדה ומכשירה את תלמידיה, במרבית החוגים ובתי הספר, למקצוע אותו הם מבקשים לרכוש.

בנוסף לפיתוח הידע והמחקר, הפקולטה מחויבת לשירות הקהילות בצפון ומעודדת שיתופי פעולה רב תחומיים עם אנשי המקצוע והמנהלים במוסדות הקהילתיים כגון מוסדות רפואיים ומוסדות חינוך. 

הפקולטה חרטה על דגלה מצויינות מדעית ואקדמית אשר באה לידי ביטוי בפיתוח תכניות ומגמות לימודים ייחודיות המבטאות את הקשר לקהילה ומבקשות לענות על צרכי השטח, פיתוח מאגרי ידע חדשים, קידום שיטות הוראה חדשניות, הפעלת מעבדות מתקדמות, פיתוח האוריינטציה הבינלאומית וקידום תחום טכנולוגיות רווחה ובריאות וה-Big Data

בית–הספר לבריאות הציבור:  

בבית הספר 6 התמחויות במסגרת הלימודים לתואר MPH: בריאות הקהילה, קידום בריאות, אפידמיולוגיה, מנהל מערכות בריאות, שירותי בריאות נפש , ביוסטטיסטיקה

מגמת לימודים בבריאות סביבתית וגהות תעסוקתית המעניקה גם כן תואר MPH  

מגמת לימודים בניהול מערכות בריאות המעניקה תואר MHA

מגמת לימודים בתזונה, בריאות והתנהגות המעניקה תואר MAN

בבית הספר מסלול משולב MD עם MPH/ MHA   לסטודנטים לרפואה

בבית הספר תכנית בינלאומית לתואר שני במנהל מערכות בריאות הנלמדת באנגלית –

MPH in Health Systems Administration and Global Health Leadership           

לימודים לקראת תואר שלישי – דוקטור בפילוסופיה (Ph.D.)

בית־הספר לעבודה סוציאלית

בית הספר לעבודה סוציאלית כולל לימודים חד–חוגיים לתואר ראשון, תואר שני ושלישי ולימודי השלמות לתואר שני. היעד העיקרי של בית הספר הוא להכשיר עובדים סוציאליים המצוידים בידע ומיומנויות כדי לסייע ולקדם פרטים, משפחות, קבוצות וקהילות, כמו גם לקדם את המצוינות והמחקר בעבודה סוציאלית. ניתן דגש רב להיבטים רב-תרבותיים בחברה הישראלית ולשונות של קבוצות אוכלוסייה מבחינת לאום, דת, מבנה חברתי וערכים.

התואר השני, מיועד לקדם ולהעמיק ידע בתאוריה ופרקטיקה ומחקר בתחומי הלימוד קליני, טראומה, משפחה, ילד ונוער, מנהיגות ושינוי חברתי, בריאות ושיקום ולפתח מיומנויות מחקריות. יודגש כי האוריינטציה של כל מגמות הלימוד הן קליניות.

תכנית הדוקטורט – מטרתה הכשרת חוקרים מצטיינים לאקדמיה ומנהיגים בתחום המדיניות הסוציאלית והפרקטיקה בעבודה סוציאלית.

בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות

תואר שני לקידום מחקר בתחום הטיפול באמצעות באמנויות – (אמנות חזותית, תנועה ומחול, דרמה תרפיה, פסיכודרמה, מוסיקה) תוך פיתוח מודלים תיאורטיים ושיטות מחקר חדשניות, הכשרת מטפלים באמצעות אמנויות בתחומי המגמות השונות של המקצוע במסגרות טיפוליות (שירותי בריאות, רווחה, חינוך ושיקום) במגוון אוכלוסיות בעלות רקע אתני ותרבותי שונה.

הכשרה וקידום חוקרים וסגל אקדמי לתפקידי הוראה והדרכה במסגרות אקדמיות, הכשרת מומחים בטיפול באמנויות להוראה והדרכה בתחום הטיפולי בשירותים טיפוליים במערכות בריאות, רווחה, שיקום וחינוך.

תואר שלישי לתת מענה לצורך ממשי לתכניות דוקטורט בטיפול באמצעות אמנויות שאינה מוצעת בארץ והינה מהבודדות המוצעות כעת בעולם, להגדיל את איכות וכמות המחקרים בתחום כדי להמשיך ולבסס את מעמדו של הטיפול באמצעות אמנויות כמקצוע בריאות יישומי, לקדם מחקר בסיסי ויישומי, לפתוח תיאוריה ומתודולוגיה.

החוג לבריאות נפש קהילתית

מתקיימות בו תכניות לימוד לתואר שני ושלישי, החוג מכשיר חוקרים ואנשי מקצוע מומחים בתחום בריאות נפש קהילתית שימלאו תפקידים בכירים בשירותי שיקום ובריאות, ויפתחו גופי ידע לקידום שירותי בריאות נפש קהילתית.

החוג להפרעות בתקשורת

בחוג להפרעות בתקשורת תוכנית לימודים לתואר ראשון, לתואר שני ולתואר שלישי. תוכנית הלימודים לתואר ראשון מתנהלת במסלול חד–חוגי במשך שלוש וחצי שנים. תוכנית זו נועדה להכשיר אנשי מקצוע עם ידע מדעי, תיאורטי וקליני לצורך עבודה כקלינאים העוסקים באבחון מכלול הפגיעות האפשריות ביכולת התקשורת האנושית, בטיפול בפגיעות אלה ובשיקומן. התוכניות לתואר שני ושלישי מקדמות את המחקר הבסיסי והקליני בתחום ההפרעות בתקשורת. מטרתן להעמיק את הידע המקצועי של קלינאי התקשורת בשני תחומי–העל של התחום: מדעי השפה, הדיבור והתקשורת מחד ומדעי השמיעה מאידך. הלומדים לתארים מתקדמים בחוג להפרעות בתקשורת הם דור העתיד למחקר, להוראה ולהדרכה במקצוע.

החוג למדעי הזיקנה – גרונטולוגיה

החוג מעניק תואר שני ושלישי לתלמידים עם רקע במקצועות הרווחה והבריאות תוך מתן פרספקטיבה  אינטרדיסיפלינרית על תחום הזיקנה. הלימודים מאפשרים חשיפה לידע עדכני רחב ומגוון בתחומי הניהול  והטיפול באנשים זקנים. מסלול ההכשרה מיועד לפתח עתודה לסגל אקדמי בהוראה ובמחקר. מכשיר תלמידים בשני מסלולים עיקריים: במסלול הניהולי המיועד כהכנה לתפקידי מנהיגות בכירה בשירותי הרווחה והבריאות לזקנים. בנוסף המסלול הטיפולי, המכשיר תלמידים במגוון מקצועות הטיפול הפיזי והנפשי באנשים זקנים.

החוג לסיעוד

מעניק תואר ראשון בסיעוד בשלושה מסלולים : האחד, תכנית ארבע שנתית חד חוגית, המכשירה את הסטודנט למכלול התפקידים, אשר יידרשו בתחומי הניהול והטיפול הבריאותי. השני, תכנית הסבת אקדמאים לסיעוד (שנתיים וחצי), המכשירה בעלי תואר ראשון בתחומים שונים לקבלת תואר ראשון בסיעוד. המסלול השלישי – תוכנית פסגה – המיועדת להכשיר אנשי מקצוע בעלי אוריינטציה ותפיסת עולם מקצועית רחבה ומיומנויות מגוונות לתפקד כאחים ואחיות בצבא הגנה לישראל ואחר כך בשדרת הסיעוד בישראל.

התוכנית לתואר שני מכוונת להרחבת הידע אודות סוגיות מרכזיות בסיעוד ולפיתוח חשיבה ביקורתית ואנליטית וכישורי מחקר מתקדמים. בנוסף, הלימודים מאפשרים לסטודנט לבחור בתכנית התמחות בניהול סימפטומים בסיעוד בתכנית התמחות בניהול החוסן הארגוני במערך הסיעוד או בתוכנית התמחות בטכנולוגיות רווחה ובריאות.

התכנית לתואר שלישי מיועדת למצטיינים בסיעוד המעוניינים לבצע מחקר מעמיק בתחום הסיעוד בהנחיה צמודה.

החוג לפיזיותרפיה

תוכנית חד–חוגית, ארבע שנתית לתואר ראשון – מטרת הלימודים היא להכשיר אנשי מקצוע בעלי ידע, מיומנויות וכישורים הנחוצים למתן שירות פיזיותרפיה לאוכלוסיות שונות באיכות גבוהה. התכנית כוללת התנסויות קליניות בליווי פיזיותרפיסטים מדריכים, במרכזים רפואיים ובמסגרות שונות כמו בתי חולים,קופות חולים ומשרד החינוך.

תוכנית הלימודים לתואר שני נועדה להכשיר עתודה לתפקידי מחקר, ניהול פרויקטים בקהילה והוראה בתחומי המקצוע. התכנית כוללת מסלול ייחודי בתחום “פעילות גופנית, מאמץ ובריאות”.

החוג לריפוי בעיסוק

לימודים לתואר ראשון בחוג לריפוי בעיסוק מתקיימים במסגרת חד-חוגית ונפרשים על פני שלוש וחצי שנים. התכנית משותפת לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ולפקולטה לרפואה בטכניון. התעודה ניתנת מטעם שני המוסדות. הלימודים משלבים קורסים עיוניים מתחומי הרפואה החברה והריפוי בעיסוק וכוללים גם תקופות של יציאה להכשרה מעשית, בלווי מרפאות בעיסוק מדריכות, במסגרות שונות ברחבי הארץ.

מטרת הלימודים היא להכשיר אנשי מקצוע בעלי ידע וכישורים עדכניים בתחומי הריפוי בעיסוק, שיעמדו בבחינת הרישוי של משרד הבריאות עם סיום הלימודים.

התכניות לתואר שני ושלישי בריפוי בעיסוק – מכשירות עתודה לתפקידי מחקר, הוראה, ניהול והדרכה קלינית שיובילו את קדמת הידע והמנהיגות במקצוע, במערכות הבריאות, החינוך והרווחה.

החוג לשירותי אנוש לתואר ראשון, תואר שני ושלישי

תואר דו–חוגי לתואר ראשון – החוג מקנה ידע העומד ביסוד פעולות ארגונים ועיסוקים בתחום שירותי אנוש, אופיים הייחודי של ארגוני שירות והיבטים ארגוניים ובין-אישיים של תהליכי שירות והבנת תהליכים בתחום.

התואר השני מציע תכנית לימודים שהינה ייחודית באקדמיה בישראל. תכנית הלימודים כוללת קורסים המתייחסים לתיאוריות ארגוניות, התנהגות עובדים ולקוחות, תרבות ואקלים שירות, ניהול משאבי אנוש, אבחון וניהול תהליכי שירות בארגונים, סוגיות בתכנון ומתן שירותים ועוד.

תואר שלישי בחוג המכשיר עתודה לתפקידי מחקר והוראה בנושאים הקשורים לשירות לקוחות.

תחומי הידע של המרצים בחוג ועיסוקם בתחום השרות הינם ייחודיים במסגרת אקדמית בארץ ומאפשרים לתלמידי דוקטורט לעסוק במחקר אינטגרטיבי אשר ישלב היבטים חברתיים, ארגוניים, אישיים ובינאישיים של שירות לקוחות תוך התייחסות למאפיינים המייחדים תהליכי שירות.

היחידה ללימודי המשך

ביחידה תכניות לימודים מגוונות ומאתגרות, המיועדות להרחבת הידע ותחומי הטיפול, והקניית מיומנויות מקצועיות בנושאים אשר בתחומי הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות.

להלן מספר תכניות המוצעות בשנת הלימודים תשפ"א:

-בית–הספר לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית — תכנית תלת שנתית להקניית מיומנויות מקיפות בפסיכותרפיה, בגישות פסיכודינמיות קלאסיות ועדכניות. בית הספר מוכר על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.

-פסיכותרפיה משולבת גישות — תכנית תלת שנתית להקניית ידע מעמיק ומיומנויות מקיפות בשילוב מגוון עשיר של גישות טיפוליות מובילות ומבוססות ראיות, לטיפול בפרט ובמשפחה. התכנית מוכרת ע״י האיגוד הישראלי הרב– תחומי לפסיכותרפיה.

 -תכנית מודולרית בהנחיית קבוצות בגישה פסיכודינמית — מבוססת על התפתחות הדרגתית בהקניית ידע פסיכודינמי בהנחיית קבוצות, כך שכל מודולה נסמכת על קודמתה ומקדמת את המשתתף להבנה, למידה ומיומנויות הנחייה יותר מורכבים. כל מודולה מהווה שנת לימודים אקדמית אחת.

-טיפול מיני — תכנית דו שנתית שמטרתה לתת לאנשי מקצוע העוסקים בטיפול וברפואה כלים מעשיים לטיפול מיני. בתכנית דגש על תאוריות מסורתיות בצד שיטות טיפול חדשניות מבוססות ידע ומחקר.  התכנית מוכרת ע״י איט״ם.

-הכשרת מורשה נגישות השירות — תכנית שנתית להכשרת אנשי מקצוע המוסמכים מתוקף החוק לאשר ולספק ייעוץ בתחום ההנגשה של שירות עבור לקוחות עם מוגבלות, באופן שיוויני, עצמאי, בטיחותי ומכבד.

לפרטים נוספים ולהרשמה: היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות מגדל אשכול, קומה 7, חדר 701 , טל׳ 04-8240801 , 04-8240457 ,

דואר אלקטרוני: draize@univ.haifa.ac.il

המרכז הקליני הבין־תחומי

יצירתיות וחדשנות – גשר בין האקדמיה לקהילה

מטרת המרכז הקליני הבין-תחומי לספק שירותי הוראה קלינית ולטפל בצרכים הבריאותיים, ההתפתחותיים, הרגשיים והחברתיים בקהילה באמצעות אבחון, מניעה, ייעוץ, טיפול והדרכה מקצועית.

יעדי המרכז:

  1. מתן שירות לקהילה בתחומים כגון: הפרעות בתקשורת, שפה ודיבור, שמיעה, טיפול רגשי, ריפוי בעיסוק ועוד.
  2. הדרכת סטודנטים והתנסות לימודית ברמה גבוהה.
  3. ייעוץ והדרכה לאנשי מקצוע.
  4. עריכת מחקר קליני בתחום הערכת הטיפול ובתחומים נוספים.
  5. בניית מודלים של שירותים חדשניים בליווי מחקרי והטמעתם בקהילה.

המרכז כולל את המכון להפרעות בתקשורת שפה ודיבור, המכון האודיולוגי לאבחון ושיקום השמיעה, המכון לריפוי בעיסוק והמכון לפסיכותרפיה. הטיפולים ניתנים ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה והארגון. המרכז הקליני פועל בקהילה באמצעות התערבויות בין–תחומיות.היחידה ללימודי המשך