הפקולטה למדעי הטבע

דיקן הפקולטה: פרופסור אופיר אלון

ראש מינהל הפקולטה: מר נמרוד להב

מדעי הטבע עוסקים במערכות הכימיות־פיזיקליות והביולוגיות של הסובב בעולמינו וביקום כולו. המחקר הבין–תחומי הזה תורם להבנת עקרונות הפעולה והקיום במערכות ארגון שונות מרמת החלקיק, המולקולה, הגנום, התא והרקמה ועד לרמת האורגניזם וקהילת בעלי החיים מחד ועד מערכות גלובליות וקוסמיות מאידך. חקר המצב הקיים והדינמיקה השלטת בו עשוי להביא לפיענוח תהליכי עבר כמוצא העולם ותהליכי האבולוציה מחד, ולהבנת מהות החיים ותחזיות ההתפתחות לעתיד מאידך.

המתמטיקה מהווה חוליה מקשרת חיונית בין המדעים בפני עצמם, אך מעצם טבעה עוסקת גם בהיסקים לוגיים, הקושרים אותה לפילוסופיה ולמדעי הרוח.

במסגרת הפקולטה מתבצעים הוראה ומחקר במדעים המדויקים ובמדעי החיים לתלמידי התואר הראשון, השני והשלישי. הפקולטה שואפת להכשיר סטודנטים מצטיינים במחקר רב־תחומי כדי להפכם לחוקרים חדשניים, אשר ינהיגו בעתיד את המחקר וההוראה בארץ ובעולם.

הפקולטה למדעי הטבע כוללת את היחידות הבאות:

  1. החוג לביולוגיה (B.Sc.) – דו־חוגי
  2. החוג למדעי הרפואה (B.Sc.) – דו־חוגי
  3. המחלקה להוראת המדעים – ביולוגיה (B.Sc.) – חד־חוגי (קמפוס אורנים)
  4. החוג למתמטיקה (B.Sc., M.Sc., Ph.D.)
  5. החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית (M.Sc., Ph.D.)
  6. חוג סגול לנוירוביולוגיה (M.Sc., Ph.D.)
  7. המחלקה להוראת המדעים – מדעים מדוייקים (B.Sc.) (קמפוס אורנים)
  8. החוג לביולוגיה של האדם (M.Sc., Ph.D.)
  9. בית הספר למדעי הים על שם צ'רני :

ייחודה של הפקולטה בגישור בין המדעים הפיזיקליים–מתמטיים והביולוגיים ובשילוב גישות עיוניות של מודלים מתמטיים עם ניסויים מחקריים בשדה ובמעבדה.

מבין מוקדי המחקר בפקולטה ניתן לציין:

מחקר הגנום – הצמחי, האנימלי והאנושי הכולל מחקרים בשונות הגנטית במיפוי גנטי והשוואת רצפים גנטיים.

הביולוגיה של האורגניזם השלם, התנהגות בעלי החיים, האורגניזם וסביבתו כיחידה תפקודית והבקרה הפיזיולוגית ברמות השונות.

מחקר במתמטיקה עיונית ובמתמטיקה שימושית, בפיזיקה תאורטית ובקשרים שבין מדעים אלה למדעי הטבע והחיים. ניתן דגש מיוחד לתחומי ביואינפורמטיקה וביומתמטיקה. כמו כן, קיים מרכז למתמטיקה חישובית ומחשוב מדעי, בו שותפים חוקרים מהחוג למתמטיקה ומהחוג להוראת המתמטיקה-פיזיקה-מדעי המחשב. מטרת המרכז לתכנן ולתמוך בפעילות אקדמית רב–תחומית בפקולטה למדעי הטבע.

מחקר בהבנת הבסיס הנוירוביולוגי והמולקולרי ללמידה וזיכרון, התנהגות, דימות מוח האדם, שיטות מתקדמות באלקטרופיזיולוגיה, בביוכימיה וביולוגיה מולקולרית. 

מחקר בתחום הביולוגיה של האדם המתמקד בפענוח התהליכים העומדים בבסיס תפקוד נורמלי וליקויי תפקוד ומצבי מחלה ופגיעה שונים באדם, תוך שימוש בהיבטים שונים כגון: גנטיים, התפתחותיים ונוירו ביולוגיים.

החוג למדעים גיאו–ימיים מתמקד בחקר מבנה קרקעית הים ומה שמתחתיה, במדף היבשת, חקר המשקעים הימיים, שינויים בגובה מפלס המים ובתצורות החוף, חיפוש מקורות אנרגיה חלופיים וחקר אוקיאנוגרפיה של המים.

החוג לביולוגיה ימית מתמקד במחקר האקולוגי על כל גווניו של מדף היבשת, השפעת שינויי האקלים על מגוון בעלי החיים בים התיכון, נדידת מינים מים סוף ותפוצתם בים, שימור גוף המים והחופים והגנתם מפני ניצול לא מבוקש של האדם במהלך מיזמים להתפלת מי ים, דייג, חקלאות ימית, הזרמת שפכים, תיירות, הביולוגיה והפיזיולוגיה של מגוון בעלי החיים בים, פיזיולוגיה של צלילה בבעלי חיים.

הפקולטה קשורה בהוראת הביולוגיה, מתמטיקה ופיסיקה במסגרת קמפוס אורנים.

פרטים ניתן לקבל בטלפונים: חיצוני 04-8288077/8, או פנימי 58077/8.