הפקולטה למדעי החברה על שם שמואל והרטה עמיר

http://hevra.haifa.ac.il

דיקן הפקולטה: פרופסור דפנה קנטי

ראש מינהל הפקולטה: גברת אורה ווגשי

בתי-ספר וחוגי הפקולטה

בתי-ספר

205 בית-הספר למדעי המדינה

209 בית-הספר למנהל עסקים

200 בית-הספר לקרימינולוגיה

בית-הספר למדעי הסביבה (בהקמה) הכולל את החוגים:

201 החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה

213 החוג לניהול משאבי טבע וסביבה

בית-הספר למדעי הפסיכולוגיה הכולל את החוגים:

202 החוג לפסיכולוגיה

230 החוג למדעי הקוגניציה (בהקמה)

215 התכנית להתפתחות הילד

 

חוגים

219 אנתרופולוגיה

206 כלכלה

217 לימודי שלום וניהול סכסוכים

203 מדעי המחשב

214 מערכות מידע

204 סוציולוגיה

207 סטטיסטיקה

208 תקשורת

 

תוכניות הלימוד המגוונות במדעי החברה מעמידות במרכז את האדם ואת החברה ומקנות לסטודנט ידע וכלים להבנת התופעות השונות הקשורות הן להתנהגות של האדם הבודד והן לחברה בה הוא חי ולארגונים השונים הפועלים במסגרות החברתיות והתרבותיות בהם חיים ופועלים בני אדם. ביחידות השונות בחוגים השונים משלבים ידע תיאורטי ומעשי ומיועדים להקנות לסטודנט כלים ליישום הידע במגוון רחב של מקצועות ועיסוקים. לימודים בתחומי כלכלה, פסיכולוגיה, תקשורת, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, קרימינולוגיה, מדעי המדינה, יחסים בינלאומיים, מינהל ומדיניות ציבורית, מינהל עסקים, ניהול משאבי טבע וסביבה, גאוגרפיה ולימודי סביבה, מדעי הקוגניציה והתפתחות הילד מיועדים להקנות לסטודנטים ידע בסיסי רחב ביותר בתחומים אלה. בנוסף לכך גם כלים להבנה וביצוע עצמאי של מחקר. הלימודים בתחומי סטטיסטיקה, מערכות מידע, מדעי המחשב ומדעי הנתונים מקנים ידע וכלים המיושמים כיום בתחומי תעשיית ההיי־טק, ובתחומים בהם נעשה שימוש בשיטות סטטיסטיות מתקדמות לצרכי מחקר- חברתי, רפואי, אפידמיולוגי ובקרת איכות.

הלימודים בפקולטה למדעי החברה מתבצעים על ידי מרצים וחוקרים מעולים, העוסקים באופן שוטף במחקר אמפירי, תוך שימוש במיגון של שיטות מחקר – כמותיות ואיכותיות – אשר באמצעותן נוצר, מצטבר ומתגבש הידע המדעי המוקנה לסטודנטים. הלימודים מתבצעים בכיתות פרונטליות ובמעבדות בהם מתרגל הסטודנט את החומר הנלמד ולומד לעשות בו שימוש באופן עצמאי לצורכי מחקר. הפקולטה למדעי החברה שמה דגש על שילוב בין־תחומי ומאפשרת לסטודנטים לימודים, הן במסלולים חד־חוגיים והן במסלולים דו־חוגיים, שבהם קיימים שילובים שונים בין תחומי הלימוד. במסגרת הלימודים לתארים המתקדמים מושם דגש על מחקר עצמאי, המשלב את הידע התיאורטי עם כלי המחקר השונים לצורך בדיקת תופעות והסקת מסקנות.