בית הספר הבינלאומי

ראש מינהל בית הספר: גברת מיכל מורגנשטרן-לאור

תכנית הלימודים מיועדת לסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות בחוץ לארץ המעוניינים לשהות בישראל במוסד אקדמי במסגרת שנתית, סמסטריאלית או בתוכנית לימודים לטווח קצר כגון לימודי השפה העברית, לימודי השפה הערבית. סטודנטים ישראלים מן המניין מאוניברסיטת חיפה רשאים להשתתף בקורסים המוצעים בתיאום עם חוגי הלימוד שלהם. כמו כן, ביה״ס הבינלאומי מרכז את תוכניות הלימוד הבינלאומיות לתואר שני, אשר בהן סטודנט מחוץ לארץ יכול ללמוד לתואר שני מלא בשפה האנגלית.  סטודנטים ישראלים מן המניין יכולים לבחור להגיש מועמדות ללימודי התואר השני במסגרת התכנית הבינלאומית שנלמדת באנגלית.

מטרת הלימודים

הקניית ידע תיאורטי, עובדתי ומושגי בנושאים הקשורים בחברה הישראלית, המזרח התיכון, כלכלה, מגדר, ספרות, שואה, שלום וניהול סכסוכים, תקשורת, היסטוריה, יחסים בין-לאומיים, יהדות, ארכיאולוגיה ופסיכולוגיה ועוד וכמו כן הקניית ידע בשפה העברית והערבית (ספרותית ומדוברת) ברמות שונות. במסגרת הלימודים מתקיימים גם סיורים לימודיים וכמו כן מוצעת תכנית חברתית עשירה הכוללת טיולים, סמינרים והרצאות העשרה.

תכנית הלימוד לתואר השני כוללת מגוון תחומים: לימודי שואה, לימודי ישראל, לימודי ארכאולוגיה פרה-היסטורית, לימודי יהדות, לימודי מדעי גאו-ימיים, לימודי ציוויליזציות ימיות, לימודי מנהל עסקים בינלאומי, לימודי מנהל עסקים בדגש על קיימות, לימודי שלום ופתרון סכסוכים, לימודי דיפלומטיה, לימודי בטחון לאומי, לימודי ניהול מערכות בריאות עולמיות, לימודי גרמניה, לימודי התפתחות הילד, סטטיסטיקה, ובנוסף, לימודי תואר שני משותף בדיפלומטיה עם אוניברסיטה וורשה, פולין, לימודי מדיניות ציבורית ולימודי מזרח תיכון. 

מבנה הלימודים

הקורסים בנויים במקביל למבנה הקורסים הניתנים באוניברסיטאות בארצות הברית ובצפון אמריקה ומתאימים גם לשיטת הניקוד האירופאית והאסייתית ומזכים את הסטודנט בנקודות זכות באוניברסיטת האם שלו. סטודנט מחוץ לארץ בעל רמת עברית נאותה רשאי גם ללמוד בקורסים בעברית באוניברסיטה (בכפוף לתנאים הנדרשים על ידי החוג).

תוכניות הלימודים לתואר השני בנויות על פי תכנית הלימודים המאושרת בכל חוג.

תנאי קבלה

לתכנית מתקבלים מועמדים שסיימו בהצלחה לפחות שנה אחת במוסד מוכר להשכלה גבוהה בחו״ל ואשר הינם בעלי שליטה בשפה האנגלית.

תנאי הקבלה לתכנית הבינלאומית לתואר שני כפופות לתנאי הקבלה בחוג.

משרדי בית הספר נמצאים בבית הסטודנט, קומה 2, חדר 228, ופתוחים לקהל הרחב  בימים א׳-ה׳, בין השעות 15:30-8:30.

טלפון: 04-8288730. פקס: 04-8240391.

דואר אלקטרוני: Graduate Programs – infograd@univ.haifa.ac.il

Undergraduate Programs – infoint@univ.haifa.ac.il

אתר אינטרנט: www.uhaifa.org