אגודת הסטודנטים

משרדי האגודה ממוקמים בבית הסטודנט קומה 3

קבלת קהל : ימים א׳-ה׳ בין השעות 15:00-09:00

טלפון 04-8288924

 

ראש מנהל לשכת אגודת הסטודנטים:

גברת אהובה חייט ahiat@univ.haifa.ac.il

אגודת הסטודנטים הינה עמותה ללא מטרות רווח הפועלת לרווחת הסטודנטים/ות באוניברסיטה, ומטרתה לסייע להם בהיבטים השונים בחייהם של תלמידים במוסד אקדמי. האגודה מספקת שירותי עזר שונים לסטודנטים/יות החברים/ות בה בתחומים האקדמיים, החברתיים והתרבותיים, ומטפלת ברווחתם/ן, מייצגת את ציבור הסטודנטים/יות בכל בעיותיהם/ן בפני הנהלת האוניברסיטה ומוסדות חיצוניים אחרים.

בנוסף, אגודת הסטודנטים היא חלק מהתאחדות הסטודנטים הארצית המייצגת את האינטרסים של הסטודנטים בכל הארץ.

כל תלמיד/ה המעוניין/ת להיות חבר/ת באגודת הסטודנטים, ימלא טופס הצטרפות הנמצא במזכירות אגודת הסטודנטים או בדוכני האגודה הנמצאים כשבועיים בתחילת סמסטר א׳ בבניין הראשי. החברות באגודת הסטודנטים הינה רשות ומותנית בתשלום של 172 ₪ לשנה. כלל חברי האגודה מקבלים כרטיס סטודנט חבר אגודה המחולק בתחילת כל שנה וכן מתנה לבחירה. כמו ניתן להצטרף לביטוח לתאונות אישיות במחיר של 24 ₪ לשנה אקדמית.

 

אגודת הסטודנטים מפרסמת את פעילותה בארבעה מקומות עיקריים:

באתר האגודה.

בדף הפייסבוק של אגודת הסטודנטים ״אגודת הסטודנטים אוניברסיטת חיפה״.

ניוזלטר שבועי הנשלח לסטודנטים החברים בה.

פרסומים על לוחות המודעות ברחבי האוניברסיטה.

 

מבנה אגודת הסטודנטים

מועצה – האגודה מורכבת מהמועצה שבה חברים 40 נציגים/ות. נציגים/ות אלו נבחרים/ות אחת לשנתיים מתוך החוגים, כשלכל חוג מספר נציגים/ות פרופורציונאלי למספר התלמידים/ ת בחוג.

נציגי/ות החוגים דואגים עבורכם/ן להפקת מקראות, תרגומים, ייעוץ בבעיות אקדמיות, שיעורי עזר קבוצתיים, ארגון ימי עיון, טיולים ועוד…

כל חברי/ות אגודת הסטודנטים זכאים/יות לבחור ולהיבחר למועצת אגודת הסטודנטים. המועצה קובעת את קווי הפעולה של האגודה. הדיונים בה מתקיימים אחת לסמסטר והם פתוחים לקהל הסטודנטים/ות.

 

הנהלה – מועצת אגודת הסטודנטים בוחרת את חברי הנהלת האגודה. יושב-ראש הנהלה, סגן יושב-ראש הנהלה, חבר/ת הנהלת כספים.

הנהלת האגודה היא הרשות המבצעת של אגודת הסטודנטים והיא מייצגת אותה כלפי כל גוף שמחוץ לה.

נושאי תפקידים נוספים באגודה הם: רכז חוץ והסברה, רכז מיעוטים, רכז מעורבות חברתית רכז רווחה, רכז/ת מילואים, רכז/ת רשויות, רכז תרבות, רכז אקדמי, רכז הנגשה, רכז תפעול חוגים, רכז תאים ותוכניות רכז מעונות שיקמה רכז מדיה.

 

בעלי תפקידים באגודה

יושב-ראש הנהלה, טלפון: 04-8288905

משמש/ת כסמכות העליונה בייצוג האגודה בפני רשויות האוניברסיטה ובפני כל רשות ו/או גוף ו/או אדם אחר מחוץ לאוניברסיטה. מפקח/ת על פעולות הוועד וכל אחד מחבריו/מחברותיו, מדריך/ה את הוועד, אחראי/ית לפעולותיהם וממונה על ביצוע החלטות המועצה והוועד.

 

סגן יושב-ראש הנהלה, טלפון: 04-8288906

ממלא/ת מקום היושב-ראש בהעדרו, מסייע/ת ליושב-ראש בפיקוח על הוועד. מופקד/ת על הפיקוח בכל נושאי העסקת גופים חיצוניים על ידי האגודה, כמו כן אחראי/ת על עובדי/ות האגודה.

 

חבר/ת ההנהלה לענייני כספים, טלפון: 04-8288907

אחראי/ת על ניהול תקין של מערכת הכספים של האגודה, באחריותו/ה הכנת תקציב מפורט ופיקוח על הוצאות והכנסות הכספים במסגרת האגודה.

 

רכז לעניינים אקדמיים, טלפון: 04-8288924

אחראי/ת בבעיות אקדמיות של חברי האגודה, עומד בקשר עם הגורמים האקדמיים באוניברסיטה, מסייע/ת לסטודנטים/ות המתקשים/ות בלימודיהם/ן עקב שירות מילואים, אישפוזים, הריונות וכדומה. מייצג/ת את האגודה בפורומים אקדמיים באוניברסיטה, בסנט, בספריה, ובוועדות השונות. עוד מייעץ בבעיות משמעת, ובעיות שכר לימוד.

 

רכז מנהל רווחה וקמפוס, טלפון: 04-8288917

אחראי/ת בטיפול בענייני מעונות מטעם האגודה, טיפול בענייני קפיטריות, אחראי/ת בנושא תחבורה וחניה בקמפוס, כמו כן בכל הנושאים הקשורים למכונות הצילום, עמדות קפה אמון, ושירותים שונים בשטח האוניברסיטה מטעם האגודה.

 

רכז תרבות, טלפון: 04-8288931

אחראי/ת על פעילות התרבות באגודה הכוללת נשפים, מסיבות, הרקדות הקרנות סרטים, חוגים.

 

רכז  חוץ והסברה (דוברות), טלפון: 04-8288917  

אחראי/ת על פרסום פעילות האגודה בתוך הקמפוס ומחוצה לו, הטמעת מידע על פעילויות האגודה בעיתון האגודה יצירת קשרים עם העיתונות המקומית והארצית.

 

ועדת ביקורת, טלפון: 04-8288918    

ועדת ביקורת מורכבת יושב-ראש ועדת ביקורת ו-5 חברי ועדת ביקורת. תפקידי הוועדה לפקח על תפקודן התקין של רשויות האגודה וכל פעילותן היעילה וההוגנת. הוועדה דנה בכל קובלנה של רשות או חבר/ת אגודת הסטודנטים נגד כל רשות או חבר/ת אגודה בכל הנוגע למילוי תפקידיהם/ן באגודה.

רכזת תאים ותוכניות – מדור תאים ותוכניות אחראי על ניהול וקידום שיתוף הפעולה עם ארגונים בעלי אופי בין-לאומי הפעילים בקמפוס (מועדון מודל האו״ם, מועדון הדיבייט, שגרירים ברשת, Stand With Us , תגלית ועוד) וכן על פיתוח תכניות ארוכות טווח ושיתוף פעולה עם ארגונים בין לאומיים בישראל (האו״ם, שגרירויות זרות וכו׳).

רכז מעורבות חברתית – מחלקת מעורבות חברתית – מקדמת את מעורבותם הפעילה של הסטודנטים בקהילה ובחברה דרך התנדבויות, מטפל/ת בכל הפעילויות החברתיות שהאגודה מארגנת, עזרה לנזקקים ועוד.

רכז מיעוטים – מחלקה זו מטפלת בבעיות הקשורות לסטודנטים מיעוטים ובכל בעיות הקשורות בהתאקלמותם של סטודנטים, פועלת לשילובם המלא של כלל בני המיעוטים באגודה, עם דגש על התחום האקדמי, התרבותי והחברתי. מפעילה פרויקטים לקידום ופיתוח בני מיעוטים ברמה האקדמית, השמה לתעסוקה ועוד.

קצת על שירותי האגודה

הפקת מקראות לימוד ותרגומים – אגודת הסטודנטים מפיקה מקראות המכילות את חומר הקריאה, סיכומים ותרגומים של החוגים השונים. חברי האגודה זכאים להנחה ברכישת המקראות. חנות המקראות נמצאת בבית הסטודנט קומה 1.

חדר כושר – חברי אגודה נהנים מהנחה של 50 ₪ מדמי מנוי לחדר הכושר באוניברסיטה.

״חדר למידה״- האגודה הסבה עבורכם חדר גדול שישמש את קהל הסטודנטים/יות ללמידה  החדר ממוקם בבית הסטודנט בחדר 106.

״קפה אמון״ – פינת קפה המוצבת בספריית אוניברסיטת חיפה ובבניין רבין לקהל הסטודנטים.

ייצוג בוועדות משמעת – כל חבר אגודת הסטודנטים זכאי לייצוג אישי של נציג האגודה בפני רשויות המשמעת של האוניברסיטה, ללא תשלום. לפרטים ניתן לפנות למשרד לעניינים אקדמיים.

 

רכז רשויותנציג מס הכנסה, תגמולי מילואים, אני חונה חינם חיפאי וארנונה בעיריית חיפה– אגודת הסטודנטים חוסכת לכם תורים, עצבים ובירוקרטיה. במשרדי האגודה ניתן לקבל עזרה במילוי טפסי שירותי מס הכנסה שונים כגון: תיאום מס הכנסה, תגמולי מילואים, טפסי ארנונה וחיפאי חונה חינם.

 

הפקת אירועים חברתיים ותרבותיים– אגודת הסטודנטים מארגנת עבור הסטודנטים מסיבות, פנאלים וימי עיון בנושאים שונים, מסיבות חוגים, ב'אזרים ודוכנים, אירועי יום הסטודנט, טורנירי ספורט שונים.

 

תרבות יום ד׳ – מדי יום רביעי בין השעות 12:30-11:45 מתקיימת הפסקה פעילה עם מיטב האמנים בישראל, בירה, פופקורן ושלל הטבות חינם לחברי אגודה. הפעילות מתקיימת לצד דוכנים בדשא: בגדים, תכשיטים, אלקטרוניקה, קוסמטיקה, ספרים ועוד…

 

ייעוץ משפטי – עורך דין מנוסה מעניק לחברי האגודה ייעוץ וסיוע משפטי ראשוני חינם, בעניינים  כגון: ייעוץ כללי, יחסי עובד-מעביד, חתימה על הצהרות, עורך דין לענייני תעבורה ועורך דין לענייני עבודה. יש לתאם פגישה מראש דרך המשרד האקדמי.

 

מערך חוגים – חוגים במחיר סמלי – אגודת הסטודנטים מטפחת פעילויות ספורט לשעות הפנאי כגון: יוגה, זומבה ועוד.

יוזמה – מפעלי אגודת הסטודנטים בע״מ, 04-8240593

יוזמה הינה החברה הכלכלית של אגודת הסטודנטים ועוסקת בתחומי השיווק, פרסומים ושיתופי פעולה עם בתי עסק, נותני חסות, הפקות ועוד.

״יוזמה״ מציעה לסטודנטים:

בית דפוס – ממוקם בבית הסטודנט, קומה 1 טל׳ 04-8240593.  בבית הדפוס ניתנים שירותי דפוס מגוונים, מתמחה בהוצאה לאור של עבודות סמינריוניות, תיזות, עבודות דפוס שונות וכריכות גם בצבע. ברשות בית הדפוס מכונות הדפסה ומכונות צילום חדשות ומשוכללות המאפשרות ביצוע עבודות ברמה גבוהה, איכותית ובזמן קצר במחיר מוזל לסטודנטים. שירותי פקס מוזלים.

 

קפה אג(ו)דה – אגודת הסטודנטים מעמידה לרשות הסטודנטים מתחם מזון מוזל מטעם האגודה הכולל: קפיטרייה, פיצרייה (הממוקם בבניין הראשי, קומה 005)

קפה נוף – בניין בית הסטודנט מציעה לסטודנטים קפה מאפה.

 

קפה משכן לאומנויות – קפה מאפה וחטיפים.

 

איסתא ליינס – טלפון: 04-8253951, פנימי: 4392, ממוקם בשדרת החנויות

חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל הכפופה להתאחדות הסטודנטים. החברה מעניקה שירותי תיירות לסטודנטים/ות ובני משפחותיהם במחירים מוזלים. משרדי איסתא ליינס ממוקמים בשדרת החנויות, טלפון: 04-8253951.